OPLEVHOU.DK

Hou Vinterbadeklub

Hou vinterbadeklub blev stiftet den 24. september 2014.

Klubbens formål er gennem vinterbadning, at opnå sundhed og velvære, samt socialt samvær blandt medlemmerne.


Medlemmer af Hou Vinterbadeklub kommunikerer over den lukkede Facebook-gruppe “Hou Vinterbadeklub “ søg om optagelse når kontingentet er betalt.


Kontingent nye medlemmer kr. 400 kan indbetales på foreningens

konto i Nordea


Reg. nr. 1944 Kontonr. 0727938524

Husk navn når du indbetaler.

Kontingent for sæson (1. oktober – 30. september).

Onsdag fra kl.

16.00 til 19:00

Lørdag og søndag fra kl. 08.00 til 13:00

Badetider i perioden fra oktober til april er:


Saunaen tændes ca. ½ time før ovennævnte tidspunkter.


Badning foregår ved Egmontbroen, hvor der er omklædningsrum og sauna.

Vi glæder os til at se dig

Kontaktpersoner:

Formand:                             

Kasserer:           

Sekretær:   

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Karin Eriksen

Nick Bruhn

Helle Brygger

Helle Tornslev

Bente Ørntoft

e-mail: damkarin@gmail.com

e-mail: nbr@learnmark.dk

e-mail: hellebrygger@yahoo.dk

e-mail: htornslev@gmail.com

e-mail: benteoerntoft@mail.dk

Generalforsamling 2018

Hou Vinterbadeklub afholder den årlige generalforsamling

tirsdag 25. september 2018 kl. 19 i Tehuset på Egmont højskolen.

Hou Fællesforum © 2013     Mail   markfoged@jensen.mail.dk

Det sker

i Hou og omegn

24. april


Kl. 19.00 HOIF afholder bankospil i Hou Hallen

med skænkede gevinster

25. april


Kl. 14.00 Mette Kathrine Jensen Stærk fortæller og synger

Sted: Sognegården

Arr: Aktivitetscentret 60+

26. april


Kl. 15.30 Sommershoppen på Hou Havn slår dørene op for endnu en sæson, med  kunst og kunsthåndværk  af mange forskellige slags

29. april


Kl. 19.30 Hou Hallen

Afholder generalforsamling

i Hou Hallen