OPLEVHOU.DK

Europauge på Egmont Højskolen


Fra onsdag 24. april til fredag 26. april sætter Egmont Højskolen focus på det forestående valg til Europaparlamentet,
Onsdag 24. april kl. 19.30 til 21.00 vil journalist Niels Kvale fortælle om hvordan Europa og Europas forhold harn udviklet sig.
Torsdag 25. april vil vi i dialog med Connie Hedegaard og Niels Gade tage temperaturen på klimakrisen med spørgsmålet: Hvordan bliver fremtidens Europa grøn?
Fredag 26. april er Europadag med tre arrangementer:
kl. 9.00-10.30: Unge fra Altinget fortæller om hvordan EU hænger sammen.
kl. 11.00-12.30: Elena Askløf og Peter Laugesen fortæller om deres sidste rejse rundt i Europa.
kl. 14.00-16.30: Koncert med Klezmer Duo


Se indbydelse her


20.04.2019 / Jann Worm

Følg os på Facebook og Instagram

Oplev Hou kan ikke bare ses her på siden, vi er også at finde på Facebook, hvor vi har rundet et skarpt hjørne med 1300 likes og 1325 følgere. På Instagram er vi også godt på vej, mange følgere kommer hele tiden til.


18.04.19 / Red. Jann Worm

Loppemarked igen en succes

Inden kunderne stormede ind i Hou Hallen havde de mange hjælpere stillet "lopperne" i overskuelig orden.


Weekendens loppemarked i Hou Hallen blev endnu engang en stor succes. Fra morgenstunden lørdag blev der indsamlet masser af lopper rundt i lokalområdet. Søndag middag var det hele sorteret og fordelt i overskuelige varegrupper. Da dørene blev åbnet kl. 12.30 strømmede købelystne kunder ind i hallen, og i løbet af de næste 3½ time blev der solgt for 90.000 kr.
Hou Hallens Venner sender hermed en stor tak til alle som afleverede effekter, samt til de ca. 100 personer der i løbet af weekenden var involveret i arrangementets afvikling.


18.04.19 / Jon Jensen Red. Jann Worm

Hvad skal det være godt for?

Det kræver vist en udsøgt dårlig smag, hvis dette skal være "pynt"!


Efter et stort og ihærdigt arbejde fra en gruppe mennesker, ligger Hou Søpark flot oprenset, med spirende græs og klar til sidste etape af færdiggørelsen med bro og fitnessredskaber. Byen får en lille perle til glæde for os alle.
Men der er åbenbart en enkelt person, som syntes at det pynter med et aflagt juletræ; intet kan være mere forkert, så fra redaktionen vil vi bare i al fredelighed opfordre “giveren” til at få fjernet sit affald.


18.04.19 / Red. Jann Worm

Nye foldere fra

Danmarks Naturfredningsforening

For 4 år siden udgav Danmarks Naturfredningsforenings Odderafdeling 12 foldere under fællestitlen ”Ture i den lokale natur”. Af de 12 var der 3 med udgangspunkt i oplevhous kerneområde, nemlig ”I H. C. Andersens fodspor – Svendshøj”, ”Ravnskoven – lige ud til vandet” og ”Gå på opdagelse ved ruinen af borgen Bjørnkjær”.


Disse foldere blev revet væk, så foreningen søgte og fik midler fra Veluxfonden til at opdatere og genoptrykke de 12 gamle samt udarbejde 3 nye, hvoraf den ene er ”Kyststien ved Hou”.


De 15 foldere bliver præsenteret på Odder Bibliotek fredag den 12. april kl. 15-17, og kan afhentes samme sted fra lørdag den 13. april. Folderne kan også hentes på nettet på www.dn.dk/VandretureOdder.


Fat folderne og gå på opdagelse i den lokale natur, måske allerede i de kommende helligdage.

 

11.04.2019/ Karen Rasmussen

OK-kort i Dagli´Brugsen

OK-benzin har en aftale med lokale idrætsforeninger om at give dem 5 øre for hver liter benzin, diesel eller olie, du tanker.

Du støtter HOIF ved at have OK-kort, og at du tilkendegiver, at det er HOIF, du vil støtte.

 

Hvis du gerne vil støtte den lokale idrætsforening på denne måde og ikke allerede er tilmeldt ordningen, kan du møde op i Dagli’Brugsen i Hou

søndag d. 14.4. mellem kl. 10.00 og kl. 14.00 eller mandag d. 15.4. mellem kl. 12.00 og kl. 16.00.

 

OK sponsorerer hvert år Idrætsforeningen med et stort beløb.

I 2018 fik den 20.000 kr.

 

11.04.2019/Karen Rasmussen

HOIF spiller Banko

Traditionen tro afholder HOIF et stort bankospil som afslutning på vintersæsonen. Det foregår d. 24. april kl. 19.00 i Hou Hallen

 

Husk at tage kontanter med, idet der sælges bankoplader, amerikansk lotteri, Hou Spil, minibingo, super spil, kortspil, m.m.

 

Gevinsterne er skænket af erhvervsdrivende og lokale i Odder Kommune.        

                        

11.04.2019/Karen Rasmussen        

Nye kildevæld

Fredag den 26. april kl. 15.30 slår Sommershoppen på Hou Havn dørene op for endnu en sæson.

Butikken rummer kunst og kunsthåndværk af mange forskellige slags - billeder, tasker, strik og keramik for blot at nævne nogle.

For 10 år siden startede Inga Jørgensen, Ingrid Ravnsbo, Karen Høgh og Kirsten Mørk butikken med kunst og kunsthåndværk – fremstillet fortrinsvis af lokale kunstnere/kunsthåndværkere. Lokalerne er stillet til rådighed af Odder Kommune på lånt tid, for bygningen er nedrivningsdømt.

Initiativtagerne bag Sommershoppen var aktive i opstarten af Aktivitetscenteret 60+, og de fandt på, at Sommershoppen kunne finansiere vinterens aktiviteter, idet de mange udstillere giver en procentdel af salget til Aktivitetscenteret 60+, der i vintersæsonen arrangerer foredrag, sangkor og strikke-hyggeklub i Sognegården. Pengene fra Sommershoppen gør, at der en gang imellem kan hyres lidt dyre foredragsholdere. Kirsten Mørk oplyser, at Sommershoppen gennem dens 10 års levetid har givet mere end 100.000 kr. til aktivitetscenteret.

 

Se Sommershoppens åbningsplakat


11.04.2019/Karen Rasmussen

Aktivitetscenteret 60+ arrangerer foredrag med Mette Kathrine Jensen Stærk torsdag den 25/4 kl. 14 i Sognegården.

 

Mette Kathrine er folkemusiker, komponist og fortæller.

 

På sine rejser har hun opsnappet mange spændende og sjove anekdoter fra ud- og indland. Hun har en særlig interesse for dem, der før i tiden blev kaldt landsbytosser, og hun mener, at det er vigtigt, de ikke bliver gemt af vejen, at de bor lige om hjørnet, eller i os selv.

Foredraget bliver krydret med harmonikamusik.

 

Arrangementet i Sognegården fører naturligt til næste indslag, nemlig at Sommershoppen åbner.

 

11.04.2019/Karen Rasmussen

Sommershoppen på Hou Havn åbner

Sker der snart noget?

Brev fra Høfdeholderne

Helt så galt som på billedet ser det ikke ud længere. Kyststien er midlertidigt repareret, og Høfdeholderne og Odder Kommune arbejder på at få de nødvendige tilladelser til at lave en mere permanent løsning.

Men ting tager tid og koster penge.

Høfdeholderne vil derfor gerne fortsat have Hou-borgenes støtte – moralsk og ikke mindst økonomisk.

 

Støtten - 100 kr. pr. husstand eller 50 kr. pr. medlem, også gerne donationer - kan indbetales på konto 1944 – 7557 211 920 eller som indbetalingskort 73 – 89855829.

 

Høfdeholderne afholder generalforsamling tirsdag den 30. april kl. 19.30 i spisestuen på Hou Maritime Idrætsefterskole.

 

Læs brevet fra Høfdeholderne her

 

11.04.2019/Karen Rasmussen

Hou Fællesforum © 2013     Mail   markfoged@jensen.mail.dk

Det sker

i Hou og omegn

24. april


Kl. 19.00 HOIF afholder bankospil i Hou Hallen

med skænkede gevinster

25. april


Kl. 14.00 Mette Kathrine Jensen Stærk fortæller og synger

Sted: Sognegården

Arr: Aktivitetscentret 60+

26. april


Kl. 15.30 Sommershoppen på Hou Havn slår dørene op for endnu en sæson, med  kunst og kunsthåndværk  af mange forskellige slags

29. april


Kl. 19.30 Hou Hallen

Afholder generalforsamling

i Hou Hallen