Forside
Oplev Hou i Centrum af Danmark, 8300 Odder

OPLEVHOU.DK


13 + 14 august


Kl. 9.00 - 20.30

Odder Kommune indbyder til information, ide-opsamling og debat om højvandssikring af Hou

Sted. Hou Havn

 

18. august


Kl. 19.00 Orienteringsmøde ved menighedsrådet

Sted: Hou Sognegård

26. august


Kl. 19.00

Hou og Omegns Idræts-

forening afholder årets ordinære general-

forsamling

Sted. Hou Hallen 

15. september


Kl. 19.00

Valgforsamling til menighedsråd

Sted. Hou Sognegård

Hou Fællesforum © 2013     Mail   markfoged@jensen.mail.dk

Det sker

i Hou og omegn

Regeringen anbefaler at undgå større forsamlinger for at undgå spredning af Covid-19 virus, og det har allerede nu medført flere aflysninger af arrangementer i Hou og omegn.

 

Det drejer sig om følgende:

Den 12. marts: HOIF alle svømmehold - aflyst indtil videre

Den 19. og 26. marts: HOIFs senior Idræt aflyser træning. Besked senere.

Den 4.-5. april: Loppemarked i Hou Hallen – foreløbig udsat

Den 7. april: Spisevenner i Sognegården – aflyst indtil videre

 

Til jer, der har planlagt at gå til andre arrangementer, så forhør jer hos arrangørerne, inden I trækker i det pæne tøj.

 

Til arrangørerne: Hvis I aflyser jeres arrangementer, så send en mail til jannwp@gmail.com, så I kan komme på listen her.

Vi håber, at coronaen snart trækker sig tilbage, og at der snart kan komme gang i de fælles aktiviteter igen.

 

Men indtil videre må vi klare os med lange, ensomme gåture, håndsprit og kolde afvaskninger.


12.03.2020/Karen Rasmussen / Revideret 12.04.2020 Jann Worm

Hvad har du gang i?

I populær tale beskrives sommerfugleeffekten, med forestillingen om, at et sommerfuglevingeslag på den ene side af kloden, kan starte en orkan/storm på den anden side. Vingeslaget kan teoretisk igangsætte en påvirkning, der fortsætter og forstørres. (Wikipedia)

Eller kan en lille virus i en flagermus på et marked i Kina få store dele af verden til at lukke ned?


Mange af os har rigtig god tid nu, så mit forslag er, at I, kære læsere, fatter gåsefjeren, fyldepennen, blyanten eller tastaturet og skriver en beretning om, hvordan jeres liv former sig i denne tid. Hænger i skrigende i gardinerne, har I kastet jer over projekter, I ellers ikke ”havde tid til”, eller noget helt tredje? Hvad laver I, og hvad laver I ikke? Skriv, hvad der ligger jer på sinde, skriv, hvad der er vigtigt for jer her og nu.


Hou Lokalhistoriske Arkiv vil meget gerne høre jeres historier. I bestemmer selv, om de må læses/offentliggøres nu, eller om de skal gemmes på et hemmeligt sted til 2050. Under alle omstændigheder vil jeres historier være et vigtigt bidrag til historien om ”Den store nedlukning”.


Bidrag, gerne rigeligt forsynet med fotos, kan sendes til undertegnede, da Arkivet p.t. er uden for rækkevidde. Så sørger jeg for, at bidragene bliver arkiveret på behørig vis, når forholdene tillader det.


”Hemmeligstempede” bidrag afleveres/sendes i lukket kuvert til:

            Karen Rasmussen

            Skolegade 19

            Hou

            8300 Odder

 

”Åbne” bidrag kan også sendes pr. mail til:

            k.r@live.dk


Hvad har jeg gang i? Læs her


09.04.2020/Karen Rasmussen

Nyt fra Kystpastoratet

Indtil videre er der fortsat gudstjeneste i Gosmer kirke hver søndag kl. 11.


Gudstjenestelisten fremgår ikke af det netop omdelte kirkeblad, da retningslinier løbende kan blive justeret.

Se opdateret gudstjenesteliste på www.kystpastoratet.dk


Salmebøgerne er igen taget i brug. Dog på den måde, at antal tilgængelige salmebøger til rådighed, vil svare til antal tilgængelige siddepladser. På den måde kan kirketjeneren udskifte salmebøgerne, så de får ”karantæne” i mindst 48 timer, og der spares på de mange kopierede papirark. Vi må stadig være opmærksomme på alle smittekæder. Coronavirus er desværre stadig blandt os derude et sted.


Dåb tilbydes som særskilte dåbsgudstjenester, så flest mulige dåbsgæster kan deltage i den festlige og højtidelige begivenhed.


Fra 1. juli til 30. september 2020 er Anja Heitmann konstitueret sognepræst i kystpastoratet, da Mette Rothmann Sørensen fortsat er sygemeldt.

Anja vil sammen med Mogens være kystpastoratets faste præster gennem det næste halve år.

Endnu et nyt ansigt vil indimellem være at finde på prædikestolen: Pastor Emerita Emmy Haahr Jensen. Emmy vil træde til når Mogens eller Anja afholder ferie.


25.06.2020/Rikke Gade

Hou, havet kommer...
... derfor skal jeres by højvandssikres!


I Danmark har vi gennem de senere år oplevet at både skybrud, stormfloder, oversvømmelser langs vandløb og terrænnært grundvand kan oversvømme vores byer. Dette er en tendens som vil fortsætte. Fra havsiden vil vi opleve en generel stigende havvandsstand samt en øget risiko for stormfloder. De danske kystbyer og lavtliggende byområder står derfor overfor en stor udfordring - både fra havet og fra oplandet i form af regnvand. Derfor skal der indtænke en ny og forstærket kystbeskyttelse i vores udviklingsplaner for Hou. Det projekt er nu ’søsat’ sammen med LABLAND og Niras.
For at give borgere (og besøgende) i Hou mulighed for at blive klogere på projektet og ikke mindst engagere sig i udviklingen af det, afholdes to sommerdage fyldt med faglig indsigt, inspiration, paneldebat og udvikling. I er alle - store som små - inviteret til, sammen med os, at kortlægge, skitsere og blive klogere på Hou, havet og jeres fremtidige kyst - så vi fortsat kan sikre såvel jeres by som jeres attraktive adgang til vandet.
Der er masser af aktiviteter og specifikke arrangementer at dykke ned i fra morgen til aften - men I er også velkomne til at kigge forbi til en uformel snak ved campingvognen, som er åben fra kl. 9-18 begge dage.


Se det fulde program her


11.07.2020 Odder kommune / Red. Jann Worm

Efteråret i Aktivitescenteret 60+

Fra Aktivitetscenteret 60+ har vi modtaget følgende:


På grund af Coronaen ser vi os desværre ikke i stand til at arrangere foredrag og lignende i efteråret. Reglerne for krav om afstand gør, at det max. må være 25 personer i Sognegården. 

 

TORSDAGSKLUBBEN kan heldigvis komme i gang, og de starter

op første gang den 6/8-2020.

 

SANGKORET begynder den 10/9. Ring til Peder Larsen tlf. 21 40 20 18, hvis du vil vide mere.

 

Generalforsamlingen er udsat indtil videre.

 

Vi håber på, at der kommer en vaccine snarest, så alle aktiviteter kan starte i det nye år.

 

Hilsen og på gensyn

Vibeke Nors (formand), Lis Duun (sekretær), Tove Skou, Karen Marie Jønsson og Kirsten Mørk (kasserer).


24.07.2020/indsat af Karen Rasmussen

HUSK at melde dig til !!!

Nye trafikanter ved skolestart

Når Hou Skole starter efter sommerferien, vil der komme mange nye små trafikanter på vejene. Men ikke kun de nye trafikanter vil færdes i trafikken, også de lidt ældre skoleelever vil igen bruge cyklen på vej til skole.

Vi skal alle være ekstra opmærksomme, passe på vores børn, se os godt for, og lette foden fra speederen.


06.08.2020 Red. Jann Worm

Orienteringsmøde Hou Sognegård

18. august 2020 kl. 19.00

Kom og hør om regler og procedurer for det forestående menighedsrådsvalg 15. september – og hør om menighedsrådets opgaver i det forgangne og kommende år.

 

Alle er velkomne.

Selvom vi pt. må være mange forsamlede skal vi dog stadig holde afstand. Det betyder, at vi denne aften kun serverer en kop kaffe og en småkage, for så behøver vi ikke have bordplads.

I sognegården må vi være 37 personer med stoleopstilling; 24 personer når vi sidder ved borde og 18 personer hvis vi synger.

Det er rigtig ærgerligt for det sociale fællesskab, men vi bliver nødt til at overholde retningslinjerne. Vi følger løbende udviklingen i smitterisiko for corona.

 

Vel mødt

Menighedsrådet Gosmer-Halling

 

06.08.2020 Rikke Gade / red. Ella Pytlich

Hou Kulturcenter

Program efterår 2020

Hou kulturcenter har udsendt sit program for efteråret 2020.

Programmet er lavet med håb om et roligt efterår i forhold til Coronavirus.  Dog har udvalget valgt ikke at starte andre kurser end de faste, som kan ses i programmet her.      

For at deltage i aktiviteterne skal du være medlem af Kulturcentret. Det koster 25 kr. for voksne og medlemskabet går fra januar til januar.

Hvor intet andet er anført, foregår aktiviteterne på Hou Skole kl. 19 - 22.

Hent program for Hou kulturcenter efterår 2020

06.08.2020 / red. Ella Pytlich

 

Generalforsamling

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a indkalder til

24. ordinære generalforsamling

 

Onsdag 26. august 2020 kl. 19.30 i Hou Hallens mødelokale.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Se hele generalforsamlingsindkaldelsen her

 

06.08.2020 Jens Christian Marcussen / Red. Ella Pytlich

Aflysninger på grund af Coronavirus