Forside

OPLEVHOU.DK

Oplev Hou i Centrum af Danmark, 8300 Odder

Nyt om Kattegatforbindelsen

Opmærksomme Houboere har lagt mærke til, at der er fremmede både i farvandet for tiden. Det er Sund & Bælt, der foretager en række geofysiske undersøgelser af havbunden i Kattegat. Det sker som et led i Kattegatforbindelsens undersøgelse af havbunden for at få større viden om undergrundens sammensætning og om, hvordan anlægget af en Kattegatforbindelse kan påvirke havmiljøet.

 

Eva Carlslund, Hou Fællesforum har i den forbindelse sendt følgende:

”Hou Fællesforums bestyrelse var i tirsdags den 22. september repræsenteret ved lokalrådenes årlige møde med Miljø, Teknik og Klima fra Odder Kommune.

Vi havde bl.a. bedt om at få informationer om den måske kommende Kattegatforbindelse. I den forbindelse henviste Odder Kommune til hjemmesiden kattegat.dk, hvor man kan orientere sig i de indledende forundersøgelser og linieføringer, og gjorde opmærksom på, at der den 5. oktober vil blive indkaldt til et virtuelt møde omkring Kattegatforbindelsen. Der bliver indkaldt via dagspressen med link til mødeplatform.” 

 

24.09.2020/Karen Rasmussen

Fra Ho til Hou

For få uger siden kunne man her på Oplevhou læse en lille artikel fra Velkomstgruppen under Hou Fællesforum, hvor der blev fortalt om, at gruppen har været ude med mange velkomstpakker til nye tilflyttere.

En af dem er Olga Olesen, der 1. september flyttede ind som lejer på Skolegade 12.


Olga stammer fra Ho i det vestjyske, og så kan man måske spørge: hvad får en vestjyde, der har boet det meste af sit liv vest og nordvest på, til at flytte til Østjylland?


Læs svaret her


24.09.2020/Hanna Nissen

Krolf i Parken

krolf i parken 3
krolf i parken 1
krolf i parken 2

I søndags drog gemalen og undertegnede over i Hou Søpark for at se, hvad det der krolf går ud på.

Der samlede sig hurtigt 15 personer – nogle havde allerede været til introduktion i forrige uge, andre var som os ganske nye i sporten.

Dem, der kunne noget, fortalte kort om, hvad spillet gik ud på, lavede hold og fik hurtigt sat os andre i gang. Det er et ganske underholdende spil, hvor man ikke bliver alt for udmattet.

Udstyret ligner det, man spiller kroket med, der er en bane med huller som i golf, og har man nogensinde spillet minigolf, lærer man hurtigt at føre regnskab.


Læs hele artiklen her


Sidste nyt: Krolf i Parken er desværre aflyst indtil videre p.g.a. fare for smittespredning.


24.09.2020/Karen Rasmussen

"Oktoberfest" på Café Skuden

Aflyst!

Café Skuden i Hou meddeler, at man desværre har set sig nødsaget til at aflyse den annoncerede ”Oktoberfest”, lørdag den 3. oktober.

Synd at endnu et godt initiativ må bukke under for den *** coronavirus.

 

24.09.2020/Karen Rasmussen

Så er der endelig
Generalforsamling i Høfdeholderne

På tur langs stranden, har du sikkert har bemærket, at Høfdeholderne er
færdige med de 5 høfder, og det bliver fejret med generalforsamling onsdag den 7. oktober kl. 19.30 på “Marsk Stig”, Villavej 9A i Hou

Foreningen byder som sædvanlig på kaffe og kage, og det utrolige tallotteri (bestem selv tallet!)


Se dagsorden her


18.09.2020 Kirsten Bøgholm / Red. Jann Worm

Ny bestyrelse i HOIF

Kære medlemmer og forhåbentlig nytilkommende medlemmer i Hoif idrætsforening så har vi haft vores konstitueringsmøde,

hvor rollerne fordeles som følgende :

Formand                       Ole Peter Tolstrup Jacobsen

Næstformand                Karin Daugaard

Kasserer                       Anette Hvid

Sekretær                      Karin Daugaard

Sponsorkoordinator        Hans Riis

Hou Hallens bestyrelse   Hans Riis:

  1. suppleant      -
  2. suppleant      Anna Marie Christensen

 

Vi higer og søger efter 2 nye bestyrelsesmedlemmer, dels som sekretær eller næstformand og 1. suppleant.  Vi kunne også være interesseret i, om der er en eller to nytilflyttede personer fra de nyere boligområder, som kunne have lyst til at være med i bestyrelsen. Vi er overhovedet ikke indspiste og alle kan være med og være meget velkomne.

 

17-09-2020/ Red. Anette Hvid

Byd  vores nye præst velkommen

Søndag den 4. oktober kl. 14.00 i Gosmer Kirke


Tirsdag den 10. september blev Marianne Hedensted Kinch ordineret i Domkirken Aarhus, og den 4. oktober indsættes Marianne som sognepræst i Kystpastoratet.

Det sker ved en lille højtidelighed i alle tre pastorater. Derfor også indsættelses gudstjeneste i Saxild kirke kl.9.30 samt kl. 11.00 i Bjerager kirke.

Vi håber mange vil møde op og byde Marianne velkommen til vore sogne. Med sig har Marianne sin mand Aage, der er musiker, samt pigerne Vilma på 6 år og Asta på 2 år. Den lille familie får bopæl i den nybyggede embedsbolig i Saxild, men Marianne bliver præst for os alle.

Glæd jer til at møde Marianne. Selvom Marianne er nyuddannet har hun meget at byde ind med. Lad os række ud til Marianne og fortælle hende hvordan vi gerne vil bruge hende, hvilke traditioner vi gerne vil bevare og hvad vi kunne ønske af nye tiltag.

 

Husk, det er muligt at bestille kirkebil mindst 1½ time før hos Odder Taxa på tlf. 86543500.

 

17/09/2020  Rikke Gade

Kom på banen Gosmer


Suppleringsvalg til menighedsrådet tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 Hou Sognegård


Mange tror man skal være meget kirkevant for at være med i et menighedsråd. Men det er ikke et krav. Menighedsrådsmedlemmer skal helst være lige så forskellige som folkekirkens medlemmer. I menighedsrådet kan du medvirke til at kirken, skolen, idrætsforeningen, byens bodega og andre lokale institutioner har glæde af hinanden. Derfor bør du overveje endnu engang om det ikke netop er noget for dig.

 

Tirsdag var der valg til menighedsrådet, men pladserne blev ikke fyldt op. Der skulle vælges 4 til Halling(Hou) sogn samt 1 til Gosmer sogn. Der blev valgt 3 kandidater til Halling og 3 stedfortrædere. Ingen blev valgt til Gosmer sogn, da slet ingen var mødt op fra Gosmer.

 

Det er meget vigtigt, at sikre repræsentation fra alle sogne, så nærdemokratiet kommer til sin ret. Derfor sætter menighedsrådet nu ekstra fokus på at få Gosmer med i fællesskabet. Der skal findes én kandidat fra Gosmer samt endnu én fra Halling. Så meld dig gerne på banen og mød op til suppleringsvalg den 6. oktober. Vær med til at skabe sammenhængskraft i dit lokalområde.

 

17/9/2020   Rikke Gade

Husk yogamåtten

 ErgoFloor: ErgoFit yogamåtte, pink 1700x600x10mm, grøn 1900x600x10mm

I øjeblikket er det sådan, at du selv skal medbringe din egen yoga-måtte, hvis du skal bruge den i HouHallen.


Det er selvfølgelig corona der spiller ind her, og det kæmpe rengøringsarbejde der er ved brug af hallens redskaber.


Hvis du ikke allerede har en yogamåtte, så kan du købe en ved Leif i cafeteriet i Houhallen.


En måtte koster her 120 kr.


10-09-20/Kirsten Moric

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til Hou Fitness`ekstraordinære generalforsamling, mandag den 28. september kl. 19.00 i Hou Hallen


Der indkaldes til denne ekstraordinære generalforsamling med henblik på vedtægtsændring af §10 Tegningsret.


Læs hele bestyrelsens indbydelse ved tryk her.


10-09-2020/indsendt af Bente Markfoged/Red. Ryan Moric

Hou Fællesforum © 2013     Mail   markfoged@jensen.mail.dk

Det sker

i Hou og omegn

27. september


Kl. 16.00 Koncert i Bjerager Kirke med vokalensamblet UMAMI Vocals

Arr. Kystpastoratet

28. september


kl. 19.00 i Hou Hallen

Indkaldelse til Hou Fitness`ekstraordinære generalforsamling, 

30. september


Kl. 19.00 Bankospil i Hou Hallen

Arr. HOIF`s Støtteforening

7. oktober


Kl. 19.30 Høfdeholderne afholder årets generalforsamling Sted:"Marsk Stig" Villavej 9a i Hou 

7. oktober


Kl. 19.00 Bankospil i Hou Hallen

Arr. HOIF`s Støtteforening