Hoif støtteforening

OPLEVHOU.DK

Oplev Hou i Centrum af Danmark, 8300 Odder

HOIF Støtteforeningen har til formål at skaffe penge til sportstøj, træningslejre, ture og andet, som hører under HOIF.

Støtteforeningen afholder generalforsamling onsdag 28. oktober 2020 kl. 18:30

i Houhallen.

Bankospil:   

Vi afholder bankospil hver onsdag kl. 19.00 i Hou Hallen,

fra midt i september til påske hvert år. Her er alle velkomne.

Hou Lotto:

Hou Lotto er et lotteri, hvor man betaler kr. 100,- en gang om året.

Hver måned bliver der udtrukket 5 præmier på:


1. præmie: kr. 150,-

2. præmie: kr. 125,-

3. præmie: kr. 100,-

4. præmie: kr. 75,-

5. præmie: kr. 50,-


Hou lotto udtrækkes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

eller Formanden og Leif som er revisor.

Amerikansk lotteri:

Støtteforeningen sælger derudover lotteri

til gymnastikopvisningen og loppemarkedet.

Juletræ på Stationspladsen:

Støtteforeningen arrangerer juletræ på den gamle stationsplads

ved Søndergade i Hou. Foreningen betaler juletræ og sørger for opsætningen.

Støtteforeningen tænder juletræet lørdag før første søndag i advent, hvor julemanden kommer og uddeler godter til børnene

og der er kaffe til de voksne.


Hvis der er nogle, som kunne tænke sig at deltage i arbejdet, kan henvendelse ske til bestyrelsen, som består af:


Formand:

Ejvind Klit


Næstformand:

Ole Kristensen                   

Kasserer:

Niels Bech Mortensen               

Best. medlem:

Elsebeth Christensen

Best. medlem:

Lis Kristiansen           

Suppleant:

Lene Dennler

Suppleant:


Revisor:

Leif Pedersen

Revisor:

Mette Jacobsen

Revisor suppleant:

Pernille Stougaard Bonde

Hou Fællesforum © 2013     Mail   markfoged@jensen.mail.dk

Det sker

i Hou og omegn

21. og 22. november


Kl. 10.00 - 16.00

Julemarked rundt i 12 forskellige private hjem i Hou

4. december


Kl. 14.00 - 16.00

Hou Historier 2020 udkommer - årsskriftet udleveres/sælges i Hou Hallen