Hou Kulturcenter
Oplev Hou i Centrum af Danmark, 8300 Odder

OPLEVHOU.DK

Hou Kulturcenter

Udvalget for Kulturcenteret:


Kirsten Mørk         

Anna Ipsen           

Lis Kristiansen       

Mona Magnussen   

Aase Haurum         


Kulturcenteret arrangerer en række aktivitetsaftener - 

program kan tilsendes.

Kulturcenteret holder til på Hou Skole.


8655 6255

2213 0024

8655 6223

2311 6253

6110 8517

Årligt medlemskontingent: 25,00 kr.

"Regnbuen"

- en gruppe malerinteresserede mødes hver anden uge,

hvis du vil vide mere kontakt

Ingrid Ravnsbo tlf. 3011 2699 eller

Kirsten Mørk tlf. 8655 6255

Madlavning for mænd:


Hold 1:    Preben Pedersen,              tlf. 5162 4879

                27/9, 25/10 og 29/11

Hold 2:    Niels Espensen,                 tlf. 4077 7162

                4/10, 1/11 og 6/12

Hold 3 - Seniorer:   Preben Kjørvel,  tlf. 2966 3121.

                               Datoer aftales i gruppen


Madlavning for kvinder:


Dato: 27/8, 24/9, 22/10, 19/11 og 17/12.

Alle gange KL. 17:30.


Vi mødes i skolekøkkenet og laver to retter mad. På skift står to personer for planlægningen. Sammen laver vi maden, og hygger os med at spise den.

Drikkevarer medbringer du selv. Bliver du forhindret, skal du melde fra til Kirsten Mørk senest kl. 10:00 søndage før arrangementet. Max. 16 deltager.

Der er i perioder venteliste til dette  kursus.


Vil du høre nærmere om kurset,

kan du ringe til Kirsten Mørk tlf. 8655 6255.

Hou Fællesforum © 2013     Mail   markfoged@jensen.mail.dk

Det sker

i Hou og omegn


30. juni


Kl. 20.00

Solnedgangs-Musik i Saxild Kirke afholdes af Kystpastoratet

7. juli


Kl. 19.30

Hou Vandforsyning afholder ordinær generalforsamling i Hou Hallens mødelokale

26. august


Kl. 19.00

Hou og Omegns Idræts-

forening afholder årets ordinære general-

forsamling

Sted. Hou Hallen