Hou Kulturcenter

OPLEVHOU.DK

Oplev Hou i Centrum af Danmark, 8300 Odder

Hou Kulturcenter

Inspiration

Samarbejde

Lokal vækst

Udvalget for Kulturcenteret:


Kirsten Mørk         

Anna Ipsen           

Lis Kristiansen       

Mona Magnussen   

Aase Haurum         


Kulturcenteret arrangerer en række aktivitetsaftener - 

program kan tilsendes.

Kulturcenteret holder til på Hou Skole.


8655 6255

2213 0024

8655 6223

2311 6253

6110 8517

Årligt medlemskontingent: 25,00 kr.

HOU Malerne 8300,

præsentation og salg

af private værker på Facebook

"Regnbuen"

- en gruppe malerinteresserede mødes hver anden uge,

hvis du vil vide mere kontakt

Ingrid Ravnsbo tlf. 3011 2699 eller

Kirsten Mørk tlf. 8655 6255

Madlavning for mænd:


Hold 1:    Preben Pedersen,              tlf. 5162 4879

                25/9, 30/10 og 27/11

Hold 2:    Niels Espensen,                 tlf. 4077 7162

                2/10, 6/11 og 4/12

Hold 3 - Seniorer:   Preben Kjørvel,  tlf. 2966 3121.

                               Datoer aftales i gruppen


Madlavning for kvinder:


Dato: 25/8, 22/9, 20/10, 17/11 og 15/12.

Alle gange KL. 17:30.


Vi mødes i skolekøkkenet og laver to retter mad. På skift står to personer for planlægningen. Sammen laver vi maden, og hygger os med at spise den.


Drikkevarer medbringer du selv. Bliver du forhindret, skal du melde fra til Kirsten Mørk senest kl. 10:00 søndage før arrangementet. Max. 16 deltager.


Der er i perioder venteliste til dette  kursus, men hvis der er tilstrækkelig interesse, kan der eventuelt startes et hold mere. 


Vil du høre nærmere om kurset,

kan du ringe til Kirsten Mørk tlf. 8655 6255.

Hou Fællesforum © 2013     Mail   markfoged@jensen.mail.dk

Det sker

i Hou og omegn

21. og 22. november


Kl. 10.00 - 16.00

Julemarked rundt i 12 forskellige private hjem i Hou

4. december


Kl. 14.00 - 16.00

Hou Historier 2020 udkommer - årsskriftet udleveres/sælges i Hou Hallen